تدوین اساسنامه جدید صندوق

تدوین اساسنامه جدید صندوق "حمایت از فناوری‌های پیشرفته"/ فناوری‌های زیستی و نانو زیر چترحمایتی

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از تدوین اساسنامه جدید خبر داد و گفت: بر اساس احکام دائمی برنامه ششم توسعه صندوق که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این صندوق به صندوق "حمایت از فناوری‌های پیشرفته" تبدیل خواهد شد که بر این اساس اساسنامه جدید این صندوق تدوین شده و با تصویب آن ابلاغ می‌شود.

  • |
تولید محصول پایدار با نانوکودهای جایگزین کودهای سنتی

تولید محصول پایدار با نانوکودهای جایگزین کودهای سنتی

پژوهشگران دانشگاه مراغه در تحقیقات خود به بررسی کارایی برخی از نانوکودها در شرایط مختلف رطوبتی (مطلوب، آبیاری کم و تنش آبی) بر میزان رشد و محصول‌دهی گیاه ذرت پرداخته‌اند که نتایج آن حاکی از پتانسیل بالای این نانوکودها برای دستیابی به تولید محصول پایدار است.

  • |
 انجام تحقیقات تشخیصی پیشرفته در آزمایشگاه کالبدگشایی پرندگان موسسه رازی

انجام تحقیقات تشخیصی پیشرفته در آزمایشگاه کالبدگشایی پرندگان موسسه رازی

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری‌های طیور موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، توان آزمایشگاهی بالا و انجام تحقیقات تشخیصی پیشرفته را امتیاز مرکز پرندگان تحت آزمایش و آزمایشگاه کالبدگشایی این موسسه عنوان کرد.

  • |
ضرورت تهیه نمونه کشت قبل از تجویز آنتی‌بیوتیک

ضرورت تهیه نمونه کشت قبل از تجویز آنتی‌بیوتیک

نتایج یک پایان‌نامه حاکی از آن است که میزان مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها بیشتر تحت تأثیر شرایط محلی است و با توجه به شیوع زیاد مقاومت آنتی بیوتیکی، اقداماتی مانند تهیه نمونه کشت قبل از تجویز آنتی بیوتیک ضروری است.

  • |
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما