علم تنها با روش‌های دولتی پیشرفت نمی‌کند

علم تنها با روش‌های دولتی پیشرفت نمی‌کند

 وزیر کشور با بیان اینکه اگر برخی از کارها دولتی شود، به نتیجه نخواهد رسید، تصریح کرد: علم با روش‌های دولتی پیشرفت نمی‌کند؛ چراکه اقتضای فضای علمی رقابت، خلاقیت، فعالیت، حضور در بازارهای بین‌المللی و... است.

  • |
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما